Studentu pārstāvniecības problēmas – risinājumi pastāv!

Šī ir astotā vasara, kad aktīvākie Latvijas augstskolu Studējošo pašpārvalžu biedri un aktīvisti satikās Starpaugstskolu studējošo pašpārvalžu sadraudzības Forumā “KUBS”, kas šogad norisinājās no  22. līdz 25. jūlijam.

Jau piektdien, 25 jūlijā, plkst. 17.30 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Berlina auditorijā notiks Foruma “KUBS 8” noslēguma seminārs “Studentu pārstāvniecības problēmas – risinājumi pastāv!”, kuru gatavo paši dalībnieki kā savu lielo noslēguma uzdevumu. Seminārā dalībnieki prezentēs savus sagatavotos risinājumus un idejas studentijai aktuālu problēmu risināšanā.

Šis ir semināra noslēdzošais pasākums, kuru aicinām apmeklēt ikvienam interesentam, kā arī informāciju nodot tālāk augstskolu aktīvistiem un citiem potenciālajiem klausītājiem.

Foruma dalībnieki četru dienu garumā ir strādājuši kopā ar kompetentiem lektoriem par tādām tēmām kā motivācija, sadarbība, atbildība, prioritizēšana u.c., kas studentu pārstāvniecības organizācijās ir svarīgākie un bieži arī problemātiskākie aspekti. Dalībnieku uzdevums bija no iegūtajām zināšanām radīt jaunus, inovatīvus un studentu pārstāvniecībai atbilstošus risinājumus, ieteikumus, idejas, ko pēc foruma nodot studentu pārstāvju lietošanā.

Foruma galvenais mērķis ir pašpārvalžu cilvēkresursu kapacitātes celšana un savstarpējo kontaktu dibināšana, no kuras izriet arī ciešāka starpaugstskolu sadarbība projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. “KUBA” dalībnieki galvenokārt ir pašpārvalžu biedri un aktīvisti, kuri forumā gūst motivāciju, zināšanas un praktisko pieredzi, kas vēlāk noder, kļūstot par pašpārvalžu valdes locekļiem vai ieņemot citus atbildīgus amatus studentu organizācijās.

Forumu “KUBS 8″ kopīgi organizē vairāku Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes, taču iespēja piedalīties ir ikvienas pašpārvaldes biedriem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *