Forums “KUBS 8” raks dziļāk

Šī būs astotā vasara, kad aktīvākie Latvijas augstskolu Studējošo pašpārvalžu biedri un aktīvisti satiksies pašpārvalžu sadarbības forumā “KUBS”, kas šogad notiks 22.-25. jūlijā.

Foruma galvenais mērķis ir pašpārvalžu cilvēkresursu kapacitātes celšana un savstarpējo kontaktu dibināšana, no kuras izriet arī ciešāka starpaugstskolu sadarbība projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. “KUBA” dalībnieki galvenokārt ir pašpārvalžu censoņi, kuri forumā gūst motivāciju, zināšanas un praktisko pieredzi, kas vēlāk noder, kļūstot par pašpārvalžu valdes locekļiem vai ieņemot citus atbildīgus amatus studentu organizācijās (un ne tikai). No citiem Studējošo pašpārvalžu semināriem un forumiem “KUBS” atšķiras ar tā samērā brīvo formu un stingru rāmju neesamību. Sākotnēji foruma “KUBS” saturs vairāk bijis koncentrēts uz projektu realizāciju un radošumu, taču pēdējos gados programmā dominē komandas darba organizācijas un savstarpējās sadarbošanās tēmas, kas vienmēr bijušas aktuālas tādām organizācijām kā Studējošo pašpārvaldes.

Šogad, izmantojot lekcijas, praktiskās nodarbības un dažādu izaicinājumu pārvarēšanu, dalībnieki apgūs un analizēs komandu darba principus un padziļināti izpētīs tādas aktuālas tēmas kā motivācija, laika plānošana, pēctecība u.c., bet tas viss, protams, radošā, neformālā un enerģiski uzlādētā atmosfērā. Forums būs tendēts uz to, lai paši dalībnieki “raktu dziļāk” un izpētītu šīs tēmas un saprastu to būtību, kā arī pēcāk spētu dalīties ar iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Forumu “KUBS 8” kopīgi organizē vairāku Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes (sk. sadaļu ORGi), taču iespēja piedalīties ir ikvienas pašpārvaldes biedriem.

KUBS KUBAM – DRAUGS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *